Vi har ett unikt erbjudande för våra dagiskunder och är i dagsläget ensamma om det i Sverige.

Hundjoggen är en utomhusjogg för hundar med syftet att tillgodose hundens naturliga behov av att röra sig i ett något snabbare tempo än normal promenadfart. Vi joggar lågintensivt en längre sträcka för att hunden ska komma in i ett arbetstempo, vilket i sin tur bidrar till att skapa en harmonisk hund.

Hunden är ett flockdjur och det är naturligt för den att befinna sig i en större grupp. På joggen sätts gruppen ihop med 5-6 hundar utifrån varje hunds egenskaper och fysiska status. Alla hundar är välkomna att delta utifrån sina egna förutsättningar.