Hundkörkort

Hundmedborgartestet även kallat hundkörkort.
Hos oss kan du testa din hund!
Vi är utbildade och licenserade testledare för Hundmedborgartestet och håller även kurser för dig som vill få hjälp att klara testet. Vi utför tester och håller kurser i egen regi men du även kan genom din klubb, förening eller företag hyra in oss. Vi åtar oss gärna att sprida det viktiga budskapet och välkomnar bostadsföretag, bostadsföreningar, kommuner, stadsdelsnämnder, klubbar, föreningar och företag att höra av sig!

Kontakta oss via telefon, 08-6513058, eller mail, info@stockholmshundforum.se, vid intresse.

På allt fler håll i Europa införs förbud mot vissa raser, restriktioner mot hundar och synen på hunden är ibland negativ vilket även märks här hemma. Som ansvarsfull hundägare här hemma i Sverige kan man försöka motarbeta detta genom att ta hundkörkort och på så vis även undvika eventuella framtida rasförbud och begränsningar för hundägare.

Att inneha hundkörkort innebär inte bara en lydig och trevlig hund utan även hundägaren försäkrar att denne sköter om sin hund, tar ansvar och ser till att hunden har en god hälsa och är försäkrad.

Nedan kan du läsa mer om HMT, Hundmedborgartestet.

Hundmedborgartestet för ansvarsfullt hundägande!
Välkommen till det svenska Hundmedborgartestet, HMT, som har sina rötter i den Amerikanska Kennelklubbens originalkoncept Canine Good Citizen, CGC, som i sin tur funnits sedan 1989 och som har testat över 500.000 hundar.

Hundmedborgartestet är alltså ett beprövat koncept även om det är nytt i Sverige och Norge.

Hundmedborgartestet är skapat för att kunna belöna ett ansvarsfullt hundägande både i hemmet och i samhället. HMT är ett tudelat program som består av en utbildning eller kurs och ett test där man får visa upp sina kunskaper.

Det är också tudelat eftersom det handlar om såväl hund som ägare. Hunden skall lära sig ett gott uppförande som är förenligt med det samhälle den lever i.

Hundägaren skall lära sig förstå hunden både vad gäller dess naturliga beteende och behov men också om hur man lär hunden och vad lagen säger samt hur man sköter sin hund på bästa sätt.

Testet består av tio olika delar och när hunden och hundägaren har klarat alla moment erhåller de ett diplom, samt ett körkort från HMT centralt.

Hundmedborgartestet finns, förutom i USA och Sverige, även i England, Australien, Japan, Ungern, Danmark, Canada, Finland.

Vissa länder har utvecklat egna koncept baserat på originalet i USA medan andra som vi i Sverige har valt att använda oss av ett redan etablerat och bevisligen fungerande system. I Sverige har vi därför valt att köpa hela konceptet och enbart ändra lite där den amerikanska och svenska synen på hund inte är i överensstämmelse. Testet är dock exakt det samma och bedöms som det gör i USA.

Läs mer på Hundmedborgartestets egna sida!