Hela familjen är välkommen
Hos oss är hela familjen välkommen på kurs så du betalar endast per hund.Även dagmatte eller hundvakt är välkommen.
Viktigt är dock att en person ansvarar för träningen och att det inte är olika människor vid varje kurstillfälle.
Barn är naturligtvis välkomna på kurs med hunden men detta beror också på mognad hos barnet och ibland kan det vara så att en vuxen måste närvara vid kurstillfällena.

Kursavgift
Alla priser är inkl. moms och betalning sker med Swish.

Anmälan & villkor
En anmälan på kurs eller annan aktivitet är bindande. Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan
och att meddela oss skriftligen senast 14 dagar efter det att vi bekräftat din anmälan. Du har då rätt att återfå hela avgiften.
Detta gäller dock inte om du påbörjat kursen. Om du ångrar dig efter dessa 14 dagar är du skyldig att erlägga full avgift för kursen/utbildningen.
Du måste själv kunna påvisa att vi nåtts av ditt meddelande att du inte kan/vill delta. Om kursen skjuts upp mer än en vecka eller
om vi ändrar dag och tid har du rätt att avanmäla dig och återfå hela avgiften.
Avbryter du kursen på grund av sjukdom (ägare eller hund), betalar du endast för de gånger du deltagit, men detta kräver läkar- eller veterinärintyg.

Antal deltagare på kurs
Antal deltagare på kurs varierar utifrån typ av kurs.Hundarna får gärna hälsa på varandra och leka men inte under kurstid.
Alla hundar ska vara kopplade om inte hundinstruktörerna meddelar annat. Fullt hundägaransvar gäller!

Sjukdom, löp och vaccinationer
För allas trevnad är det viktigt att din hund inte bär på smitta dvs. löss, loppor, kennelhosta etc.
Är du osäker kontaktar du oss innan kursstart för rådgivning.Vi förutsätter att din hund är grundvaccinerad mot parvo, valpsjuka
och hepatit som ges vid åtta veckors ålder (det sker oftast innan valpen lämnar uppfödaren). Andra vaccinationen ges vid tolv veckors ålder.
Revaccination vid 1 års ålder. Därefter vaccination mot parvo, valpsjuka och hepatit vart tredje år.
Vaccination mot kennelhosta rekommenderas till hundar som lever i hundrika miljöer, tävlar eller vistas på hundpensionat. Vaccination årligen.
Vaccination mot leptospiros rekommenderas till hundar som ska åka utomlands. En vaccinering var 6-12 månad vid regelbundet resande. Revaccinering bör helst göras strax före resan.
Du kan bli tvungen att uppvisa vaccinationsintyg på begäran av oss.
Tik som löper är välkommen på våra kurser efter överenskommelse med instruktör men av naturliga skäl kan inte höglöpande tik delta på kurserna.
Meddela oss om din tik löper i anslutning till kursen.