Öppettider
Hunddagis – kl. 07.30 och 18.00.
Vi har stängt röda dagar och aftnar.
Inlämning av hund sker mellan kl 07.30-09.30 och hämtning kl 16.00-18.00.

Pris
Avgift per månad f.n. 4100:- inkl moms, erläggs förskottsvis senast den 27:e/månad.
Löpavdrag 700:-, högst 2 ggr/kalenderår.
Dagspris vid inskolning 250:-, erläggs efterskott veckovis.
Inga avdrag vid sjukdom eller när ägaren själv väljer att hålla hunden hemma.

”Familjerabatter”
Vi får ibland frågan om vi erbjuder rabatt till dem som har fler än en hund från samma familj på dagis. Vi har inga rabatter utan alla hundar ges lika mycket uppmärksamhet, rastas lika ofta och får lika mycket tillsyn och därför kostar en plats lika för alla oavsett.

Uppsägning
Vi tillämpar 2 kalendermånaders uppsägning och det är ömsesidigt.  Vid utebliven betalning tillämpas omedelbar uppsägning.