Vi har inlett ett inspirerande samarbete med Hundens Utbildningsakademi och kan nu presentera deras utbildning i Stockholm och i våra lokaler.

Vill du gå en heltäckande och unik hundinstruktörsutbildning som ger dig verktygen, kunskapen och det där extra är det denna utbildning du ska gå.

Målet med utbildningen
Målet med vår instruktörsutbildning är att ge en bred och gedigen kunskap som gör att du känner dig mogen att starta företag inom hundbranschen när utbildningen är avslutad.

Tack vare att du då har med dig tre olika diplom som ger dig behörighet att hålla kurser både med och utan klicker och dessutom RallyMix kurser har du möjlighet att genast komma igång med en bred kursverksamhet, vilket ökar din möjlighet att lyckas med ditt företagande.

Utbildningen hos oss
Vi utbildar just nu vår åttonde grupp instruktörer och de eleverna är väldigt nöjda med den nya form som utbildningen har fått, vilket gör oss säkra på att den modellen är den vi vill fortsätta med.

De nya delarna är att utbildningen leder till tre separata diplom, hundinstruktör, hundinstruktör med klickerinriktning samt RallyMixinstruktör. Allt för att du som blivande instruktör och företagare skall kunna erbjuda ett så brett kursutbud redan från start.

Vi väljer att fokusera på positiv förstärkning, både vad gäller hundar och människor. Vi tror inte att bestraffning leder till några bestående resultat eller att hundägandet är någon slags maktkamp. Vi värnar om en god relation och att det lönar sig att berömma och att det ger ett långsiktigt resultat.

Vi har valt att värna om små instruktörsgrupper eftersom vi vill värna om kvalitén. Antalet på vår utbildning är nu max 8 och i och med att vi förminskat gruppens storlek har vi också märkt att kvaliteten har blivit högre.

Kostnaden för utbildningen betalas vid varje kurstillfälle och inte före utbildningen, för att underlätta för dig. Kostnaden är vad den är och ingen ränta tillkommer.

Utbildningens omfattning
Utbildningen pågår under 13 helger, lördagar 10-18 och söndagar 10-17 och ger dig möjligheten att hålla valpkurs, vardagslydnadskurs, fortsättningskurs och kurs med klickerinriktning. Dessutom blir du certifierad RallyMix instruktör och får rätten att döma sportens Träningsklass.

Hos oss är inlärningspsykologi och metodik viktiga grundstenar i arbetet som hundinstruktör. Vi tittar på inlärningspsykologins historia i så väl teori som praktik, och går igenom såväl traditionella mjuka metoder som modern positiv träning och förklarar skillnaden mellan dessa.

Hemarbete
Utöver arbetet på skolan skall även en hel del hemarbete göras och redovisas, allt för att du skall få en så bred utbildning som möjligt. Böcker läses som komplement till det vi går igenom på lektionerna, arbete skall utföras med så kallade projekthundar, både enbart med hund, med hund och ägare och i kursform. Raspresentationer skall skrivas och redovisas. Avslutningsvis skall ett examensarbete göras och eventuellt publiceras i tidningen Hundens Värld.

Examen och diplomering
Under utbildningens gång kommer diagnostiska prov delas ut för att på det viset ge oss bevis för att inlärningen sker i den takt som det är tänkt och att hela gruppen hänger med på undervisningen.

Under sista helgen avslutas utbildningen även med praktiskt och teoretiskt prov, samt redovisning av examensarbetet.

Efter avslutad och godkänd utbildning erhåller du diplom som hundinstruktör, hundinstruktör med klickerinriktning, samt RallyMix instruktör.

Du har också möjlighet att, efter avslutad utbildning, bli medlem i Sirius Hundkonsulter, och får på det viset möjlighet till gemensam annonsering, samt kommer att finnas med på RallyMix.se hemsida över instruktörer och domare, vilket också ger dig möjligheten att nå ut till fler potentiella kunder.

Övernattning
Gratis övernattning kan ordnas i vår trivsamma lokal. Boendet är enkelt.

Förkunskapskrav
Den sökande skall vara fyllda 18 år och ha god hundvana men fram för allt ett mycket stort intresse för hundar och vilja att hjälpa såväl hundar som människor till ett bättre gemensamt liv.

Nedan kan du läsa om de olika blocken i utbildningen

Block 1 & 2 – Traditionell mjuk träning
Utbildningens två första helger går igenom den traditionella mjuka träningen i praktik, samt ger dig en introduktion i inlärningspsykologi, etologi och aktivering. Det som du lär dig denna helg kan du använda som teoretisk och praktisk grund för att hålla valp-, grund- och fortsättningskurs.

Block 3 – Klickerträning
Under denna helg får du en grund i klickerträning i teori och praktik. Vi går igenom hur och varför det fungerar och de olika inlärningsmetoderna som vi använder oss av inom klickerträningen.

Block 4 – Inlärningspsykologi
Under denna helg fördjupar vi oss i inlärningspsykologi, något som är nödvändigt att vara mycket duktig på för att verkligen förstå hur du på bästa möjliga sätt skall kunna träna. Vi går igenom inlärningspsykologiska grundtermer, fördelar med positiv förstärkning, nackdelar med bestraffning, de olika typerna av metodval vi kan göra och mycket mer.

Block 5 – Etologi
Under denna helg går vi igenom grunderna inom etologin och dess utveckling. För att verkligen kunna träna hund och få hundägare att förstå sina hundar måste vi förstå varför hunden gör som den gör. Etologin är i ständig förändring, eftersom forskningen om hund är ett väldigt nytt forskningsområde. Vi håller oss ständigt uppdaterade och hjälper dig att få en grund och att fortsatt hänga med.

Block 6 – Hundens Hälsa
Under denna helg fördjupar vi oss inom hundens hälsa. Du kommer bland annat få en grundlig genomgång av hur du kan stretcha och massera din hund för hemmabruk, lära dig om hundens vanligaste sjukdomar, vad du själv kan göra och när det är viktigt att åka till veterinären. Vi tar även upp foder, samt motion och aktivering.

Block 7 & 8 – Modern mjuk hundträning
Under två helger går vi igenom modern mjuk träning, eller något som vi kallar för ”klickerinriktning”. Här har vi valt att förenkla klickerträning som för många är avskräckande krånglig, utan att för den sakens skull kompromissa med klickerträningens principer. Dessa två helger ger dig diplomet ”Hundinstruktör med klickerinriktning” vid examen, och du kan hålla både valp-, grund- och fortsättningskurs på detta moderna vis.

Block 9 – Pedagogik & raskunskap
Under den här helgen förenar vi träning i konsten att lära ut och förmedla budskap med den om rasernas utveckling och egenheter.

Block 10 Instruktörens roll & eget företagande
När vi börjar närma oss slutet av utbildningen och du har fått mycket kunskap, skall vi diskutera och fördjupa oss i den roll som vi har i egenskap av instruktörer för att på det viset bli ännu duktigare när vi undervisar. Vi börjar också gå in på vad vi skall tänka på när vi skall starta eget företag och olika baskunskaper kring detta.

Block 11 & 12 – RallyMix®
Under dessa två helger går vi igenom grunderna i RallyMix®.  Hur sporten uppstod, vad den går ut på och dess mening. Vi jobbar oss igenom Träningsklassens 34 skyltar. Helgerna varvar hela tiden teori och praktik. När du lärt dig sporten själv, får du även möjlighet att testa att lära ut den till andra i grupp. Vi går även igenom bedömningsreglerna, och du får testa på att gå bredvid som domarsekreterare. När utbildningen är klar får du diplom som RallyMix® instruktör och domare i Träningsklass.

Block 13 – Examination

Information

2018 ingen ny kursstart inplanerad. 

Kursstart 2017
6-7 maj 2017 avslutas 21-22 april 2018.

Resterande datum:
6-7 maj – Workshop: hundkursen
27-28 maj  – RallyMix Träningsklass
15-16 juli – Workshop: valpen
5-6 aug – Worskshop inlärningspsykologi
23-24 sep – Workshop: unghunden
25-26 nov – Workshop: etologi & massage
10-11 feb 2018 – Workshop: raskunskap & din roll som instruktör
Undervisning via föreläsningar som sänds ut med mejl.
Diskussioner i FB grupp.
17-18 mars – Workshop: mot stjärnorna
21-22 april – Examination

 

När vi spenderat ett år tillsammans och du fått mängder med kunskaper är det dags för examination. Den består av teoretiskt och praktiskt prov.

När du är klar med detta kan du med högt buret huvud titulera dig själv Dipl. Hundinstruktör, Dipl. Hundinstruktör med klickerinriktning och Dipl. Hundinstruktör och Domare i RallyMixens Träningsklass.

Lärarna
Natasja Ravenklint

hundpsykolog, hundinstruktör, klickerinstruktör, mm.

Malvina Ravenlint
hundfysioterapeut, bassängtränare, hundpsykolog, mm.

Både Natasja och Malvina Ravenklint är utbildade i såväl Sverige som USA. De är måna om att alltid hålla sina kunskaper uppdaterade och fortbildar sig varje år. Läs mer om deras utbildning och företaget här.

PRIS & BETALNING
24.000 kr inkl. moms.
Betalningen sker med en anmälningsavgift på 4500 kr, och 12 månadsbetalningar på 1625 kr.

Intresseanmälan: